woensdag 31 januari 2018

Spreekoefening: 
"Mijn droomwoning" 
Deze morgen vertelden de kinderen 
over hun droomwoning. 
Sommigen hebben 
een power-point gemaakt, 
een huis met duplo gemaakt, 
een boomhut geknutseld,
veel fotomateriaal getoond 
of met minecraft hun droomwoning getoond. 
Maar de kinderen hebben vooral 
héél veel verteld over hun woning. 
Het was een leuke, een mooie, een boeiende 
en leerrijke voormiddag!

Tussendoor 
meditatieoefeningen 
of lopen...

Nog eventjes ons inzetten...Opening 

"MOVE TEGEN PESTEN"


"STIP NA STIP"

Zet de vier stippen op je hand 
en 
toon aan iedereen dat je pesten 
niet oké vindt.