maandag 23 september 2013

Vandaag hebben de kinderen van het derde en het vierde leerjaar in groep een versje voorgedragen. Ze hadden vooraf de keuze uit een aantal versjes...

Juffrouw Boggemog/Het nieuwe schooljaar/Dat weet jij alleen/Dwaze droom