maandag 12 februari 2018

Talentendag op school!

Wanneer je bezig bent met talent vliegt de tijd voorbij. Werken in je talent geeft je energie. Je wordt er niet moe van. Doen waar je goed in bent, maakt je steeds beter. Je kunt groeien en je blijft op die manier plezier hebben in werken en leren.
Als ik het woord talent door sterkte vervang, is het voor m'n leerlingen al veel gemakkelijker om hun zoektocht naar eigen talent te starten. Elke kind heeft sterkten waarin hij opvallend goed is. Het is belangrijk dat de kinderen deze sterkten ontdekken. Hun zelfwaardering en motivatie groeit en ze maken doordachtere toekomstkeuzes.
Ook voor de Heideschool is het belangrijk dat de leerlingen hun sterkten kennen. Scholen zijn immers oefenplaatsen voor deze sterkten. In een leerrijke context komen zelfs nieuwe sterkten boven water. Sterkten en studiekeuze zijn best met elkaar verbonden.
De kinderen van de tweede graad doen alvast mee. Op school maar ook in de klas helpen we elkaar om onze talenten productief te maken! Op de talentendag zongen we het lied: "Leef".


Geen opmerkingen:

Een reactie posten